SLO | ENG | HR | SRB | BG | HU Начало | Образование | За нас | Контакти | Законодателство  
 
Naton Bulgaria
  Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest  
 
   
Naton HR > Cotrugli > DBA - Doctors of Business Administration

DBA - Doctors of Business Administration


Изпълнителните директори и старши управителите се сблъскват с все повече разнообразни и сложни проблеми и им се налага да се конфронтират с редица бизнес предизвикателства в глобална система. Според скорошни събития тези предизвикателства не се ограничават със сътресения и външни фактори, а също така включват вътрешни фактори, произтичащи от все по-сложните взаимодействия, които се случват в организациите.


Програмата DBA би могла да бъде стартовата площадка за следващата стъпка в кариерата Ви. Тази програма ще Ви предостави практически знания и интегриран поглед над бизнеса. Програмата е устроена така, че да Ви осигури специализирано разбиране на Вашата собствена дисциплина/предмет, както и широка образователна основа чрез тематични курсове, използващи инструменти и техники да гарантират качествено и бизнес ориентирано проучване.


От първостепенно значение за старшите управители е не само да боравят успешно с инструментите, техниките и методите в бизнеса, а също така да развият критично мислене относно сферата на изследване и различните сили, които го оформят в собствената бизнес среда. Усвоявайки тази комбинация от практика и проучване, Вие ще придобиете широки фактологически познания, интегрирано мислене, както и прозрения, които ще Ви направят успешен професионалист във Вашата собствена област.


Има сериозен недостиг на бизнес колежи със смесен профил на бизнес и изследователска дейност. Оценката на отдръпването и разтежа на бизнес образованието разкрива очаквана разлика между броя на отварящите бизнес колежи и търсенето на такива, предлагащи степен DBA. Програмата DBA в COTRUGLI ще Ви отвори вратата не само за бизнеса, но и за академичните среди, в които много бизнес училища предпочитат да наемат кадри с DBA степен.


Ние бихме желали да Ви поканим да участвате в DBA програмата и да Ви подсигурим, че ще се постараем да направим Вашия опит с COTRUGLI незабравим.


Мисия и учебни цели

Мисията на DBA програмата е да подготви високопоставени управители със солиден професионален опит да станат заинтересовани курсисти, да приложат наученото в практиката или да преподават в колежа. Това се осъществява чрез предлагане на структурирана докторска програма, която е взискателна и специализирана, използвайки комбинация от курсова работа и висококвалифицирана оригинална изследователска теза.

Завършвайки DBA програмата, студентите ще получат:

 

epistemology, methodology and strategy 

Цялостни знания за практическите епистемология, методология и стратегия.

Advanced knowledge Задълбочени познания в областта на специализация, избрана от участника.
Ability to contribute to the enhancement Способност за допринасяне за увеличаване на познанията в избраното поле на бизнес администрацията.
Ability to transfer knowledge Способност за предаване на знания и опит и насърчаване на развитието на такива познания.
Ability to analyze issues and situations in business Способност за анализане на проблеми и ситуации в бизнес среда със специфични глобални измерения.

Структура на учебния план 

 Програмата DBA се състои от курсови занимания с ръководена изследователска дейност, резултираща в докторска дисертация. Курсовете са фокусирани върху количествените и качествените изследователски методи за бизнес студенти и набляга на актуални проблеми в основните бизнес дисциплини, както и на избрани теми, които отговарят на предпочитанията на студентите и на силните области на COTRUGLI.
Програмата трае обикновено 48 месеца, с възможност за напредналите студенти да защитят степента за 36 месеца.

COTRUGLI DBA съдържа комбинация от формални курсове и изследване, етап на курсове и фаза на наставлявана изследователска дейност.

За да завършите успешно DBA, Вие трябва да: 


  
COURSE STAGE, YEAR 1 

КУРСОВ ЕТАП, ПЪРВА ГОДИНА: Демонстрирате Вашите знания и опит в съответната дисциплина, необходима, за да подкрепи предмета на Вашата теза.

MENTORED STAGE, YEAR 2 

НАСТАВЛЯВАЩ ЕТАП, ВТОРА ГОДИНА: Придобиете умения, нужни за дефиниране и захващане с теза, която от своя страна да дефинира подходят предмет за Вашата дисертация.

RESEARCH PROPOSAL ПЛАН НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
SUPERVISED STAGE, YEAR 3-4 НАСТАВЛЯВАЩ ЕТАП, ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ГОДИНА: Прегледате теоритичната литература, напишете и защитите Вашата дисертация.
DBA THESIS DBA ДИСЕРТАЦИЯ: Темите за дисертация са широкообхватни и биха могли да обхванат почти всеки аспект на приложния бизнес.
  
Докторантите по DBA могат да изготвят дисертация в следните области: Управление, Предприемачество, Финанси, Човешки ресурси, Ръководство, Маркетинг, Управление на снабдителни вериги, Управление на информационните технологии, Вземане на решения, Иновативно управление и др.

Прием за DBA

Програмата DBA е предназначена за опитни студенти с призната магистърска степен по управление/мениджмънт (за студенти с дефицит се предлага адаптираща програма) и насочва студентите към извършване и предаване на собствен оригинален изследователски проект. Програмата е проектирана за хонорувани студенти. Всички участници в програмата DBA трябва да попълнят официално заявление, което се предава на директора на DBA след предварителен подбор от програмния директор на COTRUGLI. Приемът се определя чрез конкурс.

Предходна академична история, референции, мотивация и пригодност към аспирантска работа и професионален опит се взимат предвид.

Заявления могат да се подават по всяко време на годината.

Обучителната такса е € 28.000 + ДДС за първите 4 години на програмата. За петата и шестата години обучителната такса е € 3.000 + ДДС за година.

На нас ни се довериха:
 
 
Naton Bulgaria   Copyright © 2008-2016 Naton d.o.o.,
Всички права запазени
 
Naton HR Slovenia | Naton HR Global | Naton HR Germany | Naton HR Croatia | Naton HR Serbia
Naton HR Bulgaria | Naton HR Hungary