SLO | ENG | HR | SRB | BG | HU Начало | Образование | За нас | Контакти | Законодателство  
 
Naton Bulgaria
  Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest  
 
   
Naton HR > Работодатели > Изберете подходяща HR подръжка

РЕШЕНИЯ ЗА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ


 

 

hrsolutions

_______________________________________________________________________________________________________________ 

HR РЕШЕНИЯТА помагат на организациите да управляват ефективно всички процеси, свързани с управлението на човешките ресурси. Чрез значителния си опит в областта на човешките ресурси Naton HR предоставя приспособени и гъвкави HR услуги, които отговарят на очакванията на нашите клиенти. Ние подкрепяме всички компании, които целят да изнесат HR изискванията си, нуждаят се от подпомагане в управлението на човешките ресурси, търсят помощ в специфични HR проекти или търсят специализирана помощ и ръководство.

_______________________________________________________________________________________________________________


РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Naton HR се ангажира да предостави професионален рентабилен подход към управлението на човешките ресурси. Ние гарантираме, че HR въпросите се обработват грижливо, отделяме специално внимание на специфичните изисквания съгласно местното законодателство.


Ние предлагаме три типа решения за HR управлението:


HR (РЕ)КОНСТРУКЦИЯ

Консултантите на Naton HR съветват и помагат на клиентите във всички аспекти, свързани с проектирането на HR в организацията – от начините за конструкция на нов отдел за човешки ресурси (стартиране), реконструиране на HR процеси, подоготвка и извършване на HR одит, създаване на HR политики и процеси, валидиране на HR документи, както и развиване и внедряване на наръчници за служителите. HR (ре)конструкцията цели да помогне на клиентите да оползотворят работната сила, да намалят рисковете, свързани със служители и съответно да увеличат продуктивността.


СПАЗВАНЕ НА РЕГУЛАТОРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

Работодателите са задължени постоянно да се съобразяват със стриктни закони, регулации и дела, свързани с трудовия кодекс. Ако Вашата компания изпитва затруднения в тази област, възползвайте се от услугите на Naton HR. Ние подпомагаме компаниите в спазването на регулаторните/законодателните изисквания (съставяне и преглеждане на общи дела на заетостта, трудови договори, правила и процеси, свързани със заетостта) и им помагаме да управляват всички аспекти, свързани с трудовата заетост (разработване и внедряване на високо ефективни корективни дейности, уволнения, изходни интервюта, разрешаване на спорове...). Наемайки ни, нашите клиенти избягват потенциални глоби и законови рамки, регистрирани от служителите.


ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ

Naton HR подпомагат клиентите си в процесите на реконструкция (редуциране, напасване, увлонения и съкращения) в кооперация с нашия стратегически партньор –COTRUGLI Business School и помагаме на бивши служители в успешния преход към нова работа и преориентиране в пазара на труда. Ние предлагаме управление на кариерата, професионални консултации и помощ в търсенето на нова работа за Вашите служители, заедно с възможността за професионална преквалификация или допълнително образование. Компаниите, които се възползват от нашите услуги за преквалификация, показват сериозна социална отговорност и са определени като желани работодатели дори и в периоди на криза.

_______________________________________________________________________________________________________________


hrd1РЕШЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Организациите не могат да изградят добър екип от продуктивни служители без стратегически и систематичен подход към развитието на човешките ресурси. Ключовият фокус на развитето на човешките ресурси се развива около максимизирането на потенциала у служителите чрез пригодени оценки на компетенцията, управление на производителността и различни обучителни програми.

 

Naton HR предлага на клиентите услуги, създаващи рамка за развитие на човешкия им потенциал и подобрение на организационната производителност:

  • Оценяване уменият и компетенциите
  • Създаване на система за оценяване на производителността
  • Разработване на обучения и програми за развитие


Ние предлагаме три типа решения за HR развитие:


УСЛУГИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

 

 

За да предоставим правдоподобни резултати при подбора и развитието на човешките ресурси, ние кооперираме с високо квалифицирани консултанти в областта на психологията. В зависимост от нуждите на клиентите ни, предлагаме два метода на оценяване: психологическа оценка и графологичен анализ.

Психологическата оценка предоставя безпристрастен поглед над характеристиките и комепетенциите на кандидатите за работа. Това е инструмент, позволяващ на клиентите да научат повече за личностната структура и подготовка на кандидате за дадена позиция. Психологическата оценка акцентира върху аспекти като личностни черти и интереси, общи и специфични интелектуални способности, потенциал за дългосрочни постижения, поемане на различни роли в екипа, кариерни правила и ценности и др.

Графологичният анализ е метод на оценяване, основан на графология – науката за изучаване и анализиране на човешкия почерк във връзка с психологическите характеристики на индивида. Той позволява проверка на способностите на кандидата, най-видните черти на характера му и потенциални области за развитие. Също така този анализ помага на организациите да идентифицират най-ефективните си служители и потенциал в нови, бъдещи или управленчески кадри, приписвайки им подходящ екип или роля, както и намирането на нови и подходящи работни позиции в случай на фирмена реорганизация. Анализът също така би могъл да послужи като инструмент за измерване науправлението на кариерата – по този начин клиентите са способни да изяснят най-подходящата кариерна посока на кандидата и да измерят неговата готовност за повишение в организацията.

И в двата метода, психологическа оценка и графологичен анализ, крайната оценка предоставя на клиентите поглед над истинската същност на личността, която търсят, и да елиминират съмненията относно избора за персонал и/или развитие


УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА

Naton HR цели да подпомогне организациите да увеличат потенциала на тяхната работна сила, да предостави предложения за допълнително развитие, да подобри корпоративнат аим стратегия. Нашите решения за управление на производителността ще Ви помогнат да проектирате Вашите корпоративни цели в специфични за различните отдели мерки, които всички да разбират – за по-висока отговорност и контол, модернизирани процеси и страгически ориентирани, съобразени с рисковете доклади и планове.

Управлението на производителността е полезно, тъй като дава възможност на клиентите да формулират и подчертаят техните очаквани цели в значително по-ясен смисъл с оптимални усилия. Редовните и надлежните оценки на производителността мотивират служителите.


ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Ние вярваме, че знанието е най-добрата инвестиция в бъдещето. Това е причината ние да работим заедно с COTRUGLI Business School, за да предоставим на нашите клиенти най-добрите възможности за развитие и предложим чудесно образование и обучителни програми. Чрез широк спектър от индивидуални и корпоративни програми (...MBA, Executive MBA (EMBA), Chief Executive MBA (CEMBA), Doctor of Business Administration (DBA), корпоративни семинари, безсрочни обучителни програми...) ние можем да посрещнем специфичните очаквания на нашите клиенти и да се приспособим към местонахождението и достъпността на кандидатите.

_______________________________________________________________________________________________________________

hrsolutions

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

За допълнителна информация отностно управлението и развитието на човешките ресурси.

На нас ни се довериха:
 
 
Naton Bulgaria   Copyright © 2008-2016 Naton d.o.o.,
Всички права запазени
 
Naton HR Slovenia | Naton HR Global | Naton HR Germany | Naton HR Croatia | Naton HR Serbia
Naton HR Bulgaria | Naton HR Hungary