SLO | ENG | HR | SRB | BG | HU Начало | Образование | За нас | Контакти | Законодателство  
 
Naton Bulgaria
  Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest  
 
   
Naton HR > Работодатели > Запълнете позицията си

Кадрови решения


_______________________________________________________________________________________________________________

Кадрови решения КАДРОВИТЕ РЕШЕНИЯ помагат на клиентите да запълнят празните си позиции. Независимо дали става въпрос за временна позиция или търсите постоянно запълване, Naton HR ще увеличи Вашата бизнес ефективност чрез осигуряване на най-квалифицираните кандидати за Вашите отворни позиции.

_______________________________________________________________________________________________________________


tempsolutions

ВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ

В тези несигурни времена, поради променлия обем на поръчки, съществува риск за бизнеса, много компании не могат да си позволят да назначат постоянна ръботна ръка. Като бизнес партньор, Naton HR предлага на подобни компании възможността да наемат временен персонал.

Временните и почасови работни позиции набират все повече популярност, защото тези позиции предлагат разнообразие за двете страни в процеса. Чрез базата данни на Naton HR, нашите клиенти имат достъп до кандидати с разнообразни умения. 

Naton HR предлага временни решения, които дават възможност на компаниите да бъдат гъвкави, да намалят риска от неизгодни законови регулации, компенсации за служителите, застраховка при безработица докато се намаляват разходите и таксите за работодатели:

  • ние намаляваме грешките на подбора
  • ние служим като продължение на HR отдела , който редуцира клиенти (работодатели) отгоре
  • ние редуцираме потенциални разходи за съкращения (ако съкращенията могат да засегнат производителността на бизнеса)
 
 

Ние предлагаме два метода на временна заетост:

 

ВРЕМЕННО НАЕМАНЕ – ПОЧАСОВО ПЛАЩАНЕ

Служителите са назначени на пълно работно време от Naton HR и извършват работа за клиента. Клиентът плаща само изработените от служителя часове. Този процес на наемане е напълно съобразен със закона, общото споразумение за тази дейност и други общи актове в сила. Ключовото предимство е, че болнични и други видове отсъствия не ощетяват клиента.

Този вид трудова заетост позволява по-голяма гъвкавост и ефективно управление на рисковете по отношение на трудовите разходи.

  
  


ВРЕМЕННО НАЕМАНЕ – ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕАЛНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛЯ

Служителят е нает на пълно работно време от Naton HR, а клиентът, използващ услугите на Naton HR, заплаща реалната заплата на служителя и договорена месечна такса (комисионна).

 


Гаранция за качество:

Ние сме назначаваща работна сила, която гарантира бързо изпълнение и финансови спестявания, защото назначаването също така включва управлението на човешките ресурси и калкулирането на възнаграждението. Двете услуги осигуряват възможност за преразпределение на служители в компанията Ви.

______________________________________________________________________________________________________________


ПОСТОЯННИ РЕШЕНИЯpermsolutions1

Recruiting for permanent roles requires a different approach to recruiting contractors, so we’ve built up a specialist division of highly experienced and knowledgeable experts. - See more at: http://www.fircroft.com/permanent-recruitment#sthash.4MFV5l95.dpuf

Подборът на персонал за постоянни позиции и роли изисква различен подход от този за временната заетост.

По време на процеса, нашите HR консултанти са споделени партньори, предоставящи надеждна и лоялна услуга, която отговаря на динамичните нужди на клиента. Ние прилагаме изпитана метология и инструменти за подбор, иновационни ресурсни решения, конкретно профилиране и оценяване.

Нашите консултанте работят в Словения, Хърватия, Сърбия и България и подбират кандидати за редовни и управленски позиции, в редица отрасли, включващи фармацията, информационните технологии, търговията на дребно, снабднителните вериги, продукцията...

Успехът на Naton HR идва от способността да предоставим индивидуални решения за постоянната заетост и да предлагаме иновативни планове, съобразени с финансовите и културните изисквания на нашите клиенти.

 

 

Ние предлагаме три метода за постоянна заетост:

 

ПОДБОР НА УНИВЕРСТИТЕТСКИ КАДРИ

Работейки с различни образователни институции и в партньорство с различни колежи и университети в Словения, Хърватия, Сърбия и България, Naton HR набира най-добрите млади таланти и абсолвенти за Вашите позиции. Обърнете се към нас – ние ще Ви помогнем да намерите най-добрите и сигурни кандидати преди конкуренцията, за да осигурите и подобрите Вашата работна сила предварително.


ОБЩ ПОДБОР

Naton HR предлага квалифициран персонал от редица сфери на дейност: финанси, човешки ресурси, информационни технологии, продажби, маркетинг, снабдителни вериги, и др. Чрез изпитана методология, ние предлагаме подборни решения, които са най-ефективно приложими в сферите на продажбите, комерсиалните технологии, общотърговските дейности и промишлеността. Докато внимателно подбираме кандидати, ние се стремим не само да запълним позицията, а да подсигурим Вашия бизнес.


  
  
ПОДБОР НА УПРАВЛЕНСКИ КАДРИ

Naton HR предлага експертни решения за подбора на управленски кадри. Ние използваме обширни техники за идентифициране, привличате и подсигуряване на висококвалифицирани, често много редки индивиди или опитни управители за много специфични длъжности. Ние разбираме, че „човешкият капитал“ е новата валута на пазара. Това е причината ние да отделяме особено внимание на правилното идентифициране на качествата на кандидата – от толерантност към стрес, ниво на гъвкавост, адаптивност, до традиционните индикатори като квалификация и опит.
 


Гаранция за качество:

В рамките на договорените взаимоотношения с клиента, ние гарантираме за процеса на подбор и избор на правилния кандидат според предварително договорените условия.


permsolutions


На нас ни се довериха:
 
 
Naton Bulgaria   Copyright © 2008-2016 Naton d.o.o.,
Всички права запазени
 
Naton HR Slovenia | Naton HR Global | Naton HR Germany | Naton HR Croatia | Naton HR Serbia
Naton HR Bulgaria | Naton HR Hungary