SLO | ENG | HR | SRB | BG | HU Начало | Образование | За нас | Контакти | Законодателство  
 
Naton Bulgaria
  Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest   Novosti na področju dela in prostih delovnih mest  
 
   
Naton HR > Работодатели > Графологичен анализ на потенциални кандидати

Ползи на графологичния анализ в човешките ресурси


Графологичният анализ Ви позволява (с точност до 95%) да проверите и оцените както компетентността, така и силните и слаби страни на характера на Вашия кандидат. Освен това Вие можете да определите най-подходящата посока за кариерно развитие на кандидата, основан на неговите/нейните амбиции и особености и да определите доминиращите роли в екипа.

Графология е науката на изследване и анализиране на човешкия почерк във връзка с индивидуалните психологически характерни черти. Има много причини в покрепа провеждането на графологичен анализ в човешките ресурси:

 Идентифициране на потенциал в подбора на персонал
Назначаването на нов служител не бива само да се уповава на Вашите инстинкти. Статистиката показва, че 80% от работните позиции са заети от неподходящи кандидати. Дори и кандидатът да е убедителен на интервюто за работа, неговите характерни черти и компетентност биха могли да се различават от това, което Вие очаквате за конкретната позиция.
 Идентифициране на потециал в управленските кадри и бъдещ персонал
Ключовите кадри са двигателят на развитието на една компания. Те прилагат визията и стратегията и полагат основите на бъдещето на компанията. Уверете се, че управленческите позиции са запълнени с правилните хора!
 Реорганизация на компанията
Графологичният анализ при подбора на персонал би могъл да послужи като допълнителен инструмент за идентифициране на потенциала на служителите и съответно за назначаването на персонал на правилните позиции. По този начин Вие увеличавате трудовата ефикасност на Вашата компания.
 Идентифициране на подходящ екип за съответна роля
Вие разработвате важен проект и изграждате екип в компанията? Приемете, че успехът на проекта зависи от това, доколко добре хората кооперират. Комбинацията от когнитивни, емоционални и социални нива са от ключова значимост за екипа. Избирайки правилния член на екипа, Вие ще постигнете синергия от ефектите на проекта.

Докладът, основан на графологичен анализ за човешки ресурси, е подробен и обширен. Той би могъл да разкрие детайли относно истинската същност на желания кандидат и да елиминира съмненията относно Вашите предпочитания за персонал.

На нас ни се довериха:
 
 
Naton Bulgaria   Copyright © 2008-2016 Naton d.o.o.,
Всички права запазени
 
Naton HR Slovenia | Naton HR Global | Naton HR Germany | Naton HR Croatia | Naton HR Serbia
Naton HR Bulgaria | Naton HR Hungary